مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اعلام الغاي رژيم سلطنتي فرانسه و آغاز حكومت جمهوري اول در اين كشور (1792م)


با اوج‏گيري انقلاب فرانسه و كناره‏گيري لويى شانزدهم از سلطنت، انتخابات مجلس جديد فرانسه كه كنوانسيون نام داشت در اواسط سپتامبر 1792م به پايان رسيد و كنوانسيون در روز 21 سپتامبر تشكيل جلسه داد. نمايندگان حاضر در جلسه به اتفاق آرا به الغاء رژيم سلطنتي و استقرار رژيم جمهوري راي دادند و بدين ترتيب از روز 22 سپتامبر 1792م جمهوري اول فرانسه شكل گرفت. مهم‏ترين وقايع داخلي فرانسه در اين زمان، محاكمه و اعدام لويي شانزدهم آخرين پادشاه فرانسه و آغاز به كار كميته نجات ملي و كشتار مخالفان بود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن