مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

بمباران ورشو توسط هواپيماهاي آلماني در جريان جنگ جهاني دوم (1939م)


با آغاز جنگ جهاني دوم، لهستان مورد هجوم نيروهاي نازي قرار گرفت و در 16 سپتامبر 1949 ورشو به محاصره آلمان درآمد. در اين ميان مقاومت مردم ورشو باعث گرديد تا تصرف شهر به تأخير افتد در نتيجه از 24 سپتامبر همين سال به مدت 3 روز حملات هوايى وسيع و گسترده‏اي عليه ورشو انجام شد. از سوي ديگر سقوط و تسليم ارتش لهستان موجب ايجاد وحشت ميان مردم شد. در پي بمباران شهر ورشو پايتخت لهستان توسط هواپيماهاي آلمان نازي به مدت سه روز، بيش از پانزده هزار نفر از مردم اين شهر كشته شدند. پيش از آن، هيتلر به فرماندهان ارتش نازي دستور داده بود به هر قيمتي اين شهر را تصرف كنند، تا اينكه سرانجام اين شهر پس از 11 روز مقاومت سرسختانه، تسليم آلماني‏ها شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن