مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع نبرد خونين بين سپاهيان آلمان و بلژيك در جريان جنگ جهاني اول (1914م)


با آغاز جنگ جهاني اول دولت آلمان از بلژيك خواست تا به نيروهاي آلمان اجازه دهد كه براي حمله به روسيه، از خاك بلژيك عبور كنند. در مقابل، آلمان تعهد نمود كه كليه خسارات ناشي از اين امر را پرداخت كرده و پس از جنگ نيز مرزهاي بين‏المللي را تضمين نمايد. اين درخواست آلمان كه با سياست بي‏طرفي و شئون ملي بلژيك منافات داشت، از طرف دولت آن كشور رد شد. از اين رو، نيروهاي آلمان بدون در نظر گرفتن اين مسئله، به خاك بلژيك يورش بردند و از 28 سپتامبر 1914م، محاصره و جنگ‏هاي خونيني بين قواي دو طرف در بندر آنْوِرْسِ بلژيك آغاز شد. اين جنگْ در حقيقت مهم‏ترين و آخرين پيكار مهم آلمان و بلژيك در جريان جنگ جهاني اول بود. زيرا پادشاه بلژيك به همراه هشتاد هزار نفر از افراد خود در بندر آنورس به دفاع از اين بندر پرداختند. جنگ آنورس تا روزنهم اكتبر آن سال به طول انجاميد و در آن روز، اين بندر به دست آلماني‏ها سقوط كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن