مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اجراي حكم مجازات جنايت‏كاران جنگي محكوم شده در دادگاه نورنبرگ (1946م)


پس از پايان جنگ جهاني دوم، دادگاهي بين‏المللي براي محاكمه جنايت‏كاران جنگيِ اين نبرد خونين، در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد كه اعضاي هيأت قضاوتْ، از مقامات عالي رتبه چهار كشور اشغال كننده آلمان، يعني امريكا، انگليس، شوروي و فرانسه تعيين شده بودند. رسيدگي به جرائم رهبران آلمان هيتلري، كه بيشتر آن‏ها به جنايت عليه بشريت و مشاركت در توطئه بر ضد صلح و جنايات جنگي متهم بودند، بيش از ده ماه به طول انجاميد تا اين‏كه دادگاه در روز اول اكتبر سال 1946م، نظر خود را درباره 22 نفر از متهمان اعلام كرد. بر اين اساس، 12 نفر از مقامات برجسته حزب نازي، محكوم به اعدام، 7 نفر به ده سال زندان تا حبس ابد و سه نفر نيز تبرئه شدند. تقاضاي تخفيف مجازات محكوميت از طرف شوراي عالي متفقين براي نظارت بر امور آلمان رد شد و احكام صادره، در روز 16 اكتبر 1946م به اجرا درآمد. از محكومين به اعدام، هرمان گورينگ، مرد شماره دو آلمان نازي كه در جريان دادگاه، خونسردتر از همه به نظر مي‏رسيد، دو ساعت قبل از اعدام، با سم سيانور خودكشي كرد. رودلْفْ هِس آخرين محكوم به حبس ابد بود كه پس از چهل و دو سال، در 16 اوت 1987م در زندان خودكشي نمود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن