مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

خودكشي "هرمان گورينْگْ" جنايت‏كار نازي ساعاتي قبل از اجراي حكم اعدام (1946م)


مارشال هِرمان گورينْگْ، فرمانده جنايت‏كار نيروي هوايى آلمان نازي در سال 1893 به دنيا آمد. او از جواني به ارتش آلمان پيوست و در خلباني مهارت فوق‏العاده‏اي كسب كرد. وي در جريان جنگ جهاني اول لياقت و شايستگي خود را در بمباران‏هاي اهداف دشمن نشان داد و به دريافت مدال‏هاي لياقت نائل آمد. گورينگ در جريان جنگ جهاني اول، به سرعت مدارج نظامي را طي كرد و به فرماندهي يك اسكادران از هواپيماهاي آلماني منصوب گرديد. وي در سال 1928م از طرف حزب نازي به عضويت رايْشتاگ، مجلس شوراي آلمان درآمد و در سال 1933م به دستور هيتلر به فرماندهي نيروي هوايى آلمان منصوب شد. مارشال گورينگ در دهه 1930 به شدت به هيتلر نزديك شد و اين نزديكي را تا پايان جنگ دوم جهاني حفظ كرد. در دوران فرماندهي گورينگ بر نيروي هوايى آلمان، در جريان جنگ جهاني دوم، بيشترين و كوبنده‏ترين خسارات بر اكثر كشورهاي قاره اروپا و شوروي سابق وارد آمد و مردم بسياري در بمباران‏هاي سهم‏گين آلمان به خاك و خون كشيده شدند. پس از ورود متفقين به برلين و شكست قطعي آلمان نازي، هرمان گورينگ نيز بازداشت شد و در دادگاه نورِنْبِرگْ محاكمه و به اعدام محكوم گرديد. اما وي چند ساعت قبل از اجراي حكم اعدام، با خوردن يك كپسول سيانور كه توسط يك پزشك هوادار وي، به او داده شده بود به زندگي خود در سحرگاه شانزدهم اكتبر 1946م در 53 سالگي خاتمه داد؛ با اين حال اين راز هرگز فاش نشد كه وي چگونه زهر سيانور را با همه مراقبت‏هاي شديدي كه در مورد زندانيان به عمل مي‏آمد به سلول خود برده است. هرچند گفته مي‏شود كه اين كپسول را همسر گورينگ در جريان ملاقات با او، به وي داده است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن