مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع جنگ دريايي "ناوارون" در درياي مديترانه (1827م)


از سال 1821م كه قيام مردم يونان براي استقلال از امپراتوري عثماني آغاز شد، دولت‏هاي اروپايى بارها به حمايت از يوناني‏ها برخاستند كه جنگ دريايى ناوارون يكي از نمونه‏هاي آن بود. در اين جنگ كه در بيستم اكتبر 1827م در خليج كوچك ناوارون واقع در آب‏هاي شمالي درياي مديترانه روي طر داد، كشتي‏هاي جنگي انگلستان، روسيه و فرانسه در حمايت از يونان، به ناوگان امپراتوري عثماني حمله برده و شصت فروند كشتي جنگي عثماني را منهدم كردند. هم‏چنين در اين جنگ شش هزار نفر از سربازان عثماني كشته شدند. در نهايت، جنگ با شكست عثماني و نابودي نيروي دريايي آن در غرب يونان پايان يافت. اين جنگ‏ها تا 1829م ادامه پيدا كرد و در اين سال، با انعقاد قرارداد آدرِيانُوپُل، به پايان رسيد و يونان به استقلال دست يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن