مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز استقلال "لائوس" از استعمار فرانسه (1953م)


لائوس كشوري است در جنوب شرقي آسيا با وسعت 236/800 كيلومتر مربع و جمعيت نزديك به 5/5 ميليون نفر كه بين كشورهاي ويتنام، كامبوج، تايلند و برمه قرار گرفته است. پايتخت لائوس وين‏تيان و شهرهاي مهم آن ساواناخت، لوانگ پرابانگ، و پاكسه است. پيش‏بيني جمعيت لائوس تا سال 2025 نزديك به 10 ميليون نفر خواهد بود. واحد پول اين كشور كيپ و نوع حكومت آن جمهوري تك حزبي خلق با يك مجلس قانون‏گزاري است. اكثريت مردم لائوس پيرو آيين بودا هستند و مذاهب بومي و مسيحي در اقليت‏اند مليت مردم لائوس لائولوم مي‏باشد. دوم دسامبر سال‏روز تأسيس جمهوري دموكراتيك خلق در سال 1975 م به عنوان روز ملي لائوس نام‏گذاري شده است. لائوس در طول تاريخ گذشته خود غالباً تحت سلطه همسايگان نيرومند خود قرار داشته است. در قرن 19 لائوس تحت سلطه تايلند بود ولي در سال 1893 فرانسوي‏ها تايلندي‏ها را وادار به تخليه اين سرزمين كرده و لائوس را تحت الحمايه خود نمودند. در سال 1949 فرانسوي‏ها استقلال داخلي لائوس را به رسميت شناخته و با استقرار رژيم سلطنتي در اين كشور موافقت نمودند. لائوس سرانجام در 23 اكتبر سال 1953 به استقلال كامل رسيد و نظام پادشاهي در آن ادامه يافت. در اواسط دهه 1970م، مبارزه عليه دولت مركزي به نتيجه رسيد و با سقوط رژيم پادشاهي، جمهوري دموكراتيك خلقْ جاي‏گزين آن شد. نظام سياسي لائوس، جمهوري تك حزبي خلق با يك مجلس قانون‏گزاري است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن