مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پايان جنگ‏هاي 30 ساله مذهبي در اروپا پس از امضاي معاهده "وِسْتْفالي" (1648م)


از سال 1555م پروس (آلمان) به دو اردوگاه مذهبي تقسيم شد و كاتوليك‏ها و پروتستان‏ها هر كدام اتحاديه جداگانه‏اي براي خود تشكيل داده بودند. در اين هنگام، به دنبال درگيري كه بين دو طرف در سال 1618م روي داد جنگ‏هاي سي ساله مذهبي اروپا آغاز شد و پس از مدتي به صورت يك كشمكش بين‏المللي درآمد و سپس ماهيت سياسي به خود گرفت. در طول اين سال‏ها، جنگي به دنبال جنگ ديگر شروع مي‏شد به طوري كه قسمت اعظم اروپا را در انهدام و ويراني فرو برد. در نهايت در 24 اكتبر 1648م معاهده وِسْتْفالي در ناحيه‏اي به همين نام واقع در شمال غربي آلمان، بين كشورهاي اتريش، سوئد، پروس و فرانسه به امضا رسيد و به موجب آن، جنگ‏هاي خونينِ پروتستان‏ها و كاتوليك‏ها پايان يافت. پس از امضاي معاهده وستفالي، سوئد حاكميت دولت پروس را بر مردم پروتستانْ مذهبِ اين كشور به رسميت شناخت و فرانسه با دريافت غرامت جنگي و تصاحب برخي از مناطق غربيِ كشور پروس، صلح را پذيرفت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن