مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "ويليام تِمْپل" سوسياليست مسيحي انگليسي (1944م)


ويليام تِمْپِل، سوسياليست مسيحي در پانزدهم اكتبر 1881م در انگلستان به دنيا آمد. وي از جواني وارد كليسا شد و طي سال‏هاي طولاني حضور در كليسا به درجه اسقفي نيز دست يافت. تمپل از لحاظ اعتقادي، يكي از شگفت انگيزترين پيشوايان كليسا به شمار مي‏رفت. چرا كه از يك سو به عنوان پيرو از جان گذشته مسيح(ع) بود و از طرف ديگر، شاگرد مكتب كارل ماركْسْ نظريه‏پرداز معروف آلماني، محسوب مي‏شد. او در حقيقت، يك مسيحي ماركسيست بود. از ديدگاه تمپل، نظريه ماركس كه مي‏گويد: "هر كس به اندازه استعداد و احتياجش" مورد پذيرش حضرت مسيح(ع) نيز، قرار داشت. در همين رابطه، تمپل معتقد بود كه مشكل بزرگ اين زمان آن است كه، نيمي از جهانِ مسيحي، فارغ از ماركسيسم‏اند و نيم ديگر، كمونيسم بدون مسيحيت. تمپل به عنوان يك اسقف برجسته، از رهبران نهضتي بود كه معتقد به تشكيل شوراي جهاني كليساها بودند، ويليام تِمْپل سرانجام در 26 اكتبر 1944م در 63 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن