مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جمهوري چهارم فرانسه پس از جنگ جهاني دوم (1946م)


پس از حمله آلمان نازي و اشغال فرانسه در ژوئن 1940م، جمهوري سوم فرانسه كه از سال 1870م آغاز شده بود، پس از هفتاد سال پايان يافت. با پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم و برگزاري همه‏پرسي در فرانسه، قانون اساسيِ چهارمين دوره جمهوري فرانسه به تأييد مردم اين كشور رسيد و بدين ترتيب جمهوري چهارم فرانسه آغاز شد. از ويژگي‏هاي اين دوره از جمهوري بايد از عدم ثبات سياسي و اختلاف‏ها و برخوردهاي شديد ميان حزب كمونيست و شارل دوگل نظامي برجسته، سياست‏مدار مشهور و رئيس‏جمهور وقت فرانسه ياد كرد. در اين جمهوري كه دوازده سال به طول انجاميد، به دليل مشكلات گسترده اقتصادي در فرانسه، سي و سه دولت بر سر كار آمدند. شكست فرانسه در برابر مبارزات آزادي‏بخش مردم مسلمان الجزاير و نيز بحران‏هاي سياسي در داخل كشور به ويژه درباره قانون اساسي، جمهوري چهارم فرانسه را با ناكامي روبرو كرد و سبب ايجاد جمهوري پنجم در اين كشور در سال 1958 شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن