مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتخاب "اوتانْتْ" به عنوان سومين دبير كل سازمان ملل متحد (1961م)


اوتانْتْ سومين دبيركل سازمان ملل متحد در 22 ژانويه 1909م در برمه (ميانمار) در جنوب شرقي آسيا به دنيا آمد. وي در سال 1942م رياست كميته تجديد سازمان آموزش و پرورش دولت برمه را بر عهده گرفت و از آن پس مدارج ترقي را پيمود. وي از سال 1949 وزير اطلاعات و نيز نماينده دولت برمه در سازمان ملل متحد بود. اوتانْتْ علاوه بر اين سمت، در سال 1959م معاون مجمع عمومي و در سال 1961، رياست كميسيون رفع اختلاف كنگو در سازمان ملل را بر عهده داشت. سرانجام پس از آن كه داگْ هامِرْ شولْدْ دبير كل وقتِ سازمان ملل متحد، در سپتامبر 1961م در جريان يك سانحه هوايى در كنگو كشته شد، در سوم نوامبر همان سال، اوتانت به جانشيني وي برگزيده شد. در دوران دبير كلي اوتانْتْ حوادث متعددي در صحنه جهاني رخ داد كه جنگ اعراب و اسرائيل، ترور كندي در امريكا و اوج‏گيري مسئله ويتنام، بركناري خروشچف در شوروي و حمله اين كشور به چكسلواكي و... از آن جمله‏اند. يكي از اقدامات موثر اوتانت، مسافرت متهورانه او به كوبا بود، در آن هنگام كه ناوگان دريايى امريكا، كوبا را به محاصره خود درآوردند و بحران موشكي بين ايالات متحده و شوروي شكل گرفت در حالي كه از همه طرف به اوتانت فشار مي‏وردند تا خودش را در آن بحران وارد نكند، وي به كوبا رفت و با برقراري و حفظ ارتباط ميان سران امريكا و شوروي، در كاهش اين بحران، نقش مهمي ايفا كرد. با اين حال عملكرد سازمان ملل متحد در مورد برخي از مسائل جهان، محدود به صدور قطعنامه بود. اوتانْتْ سرانجام در سال 1971 پس از گذراندنِ دو دوره 5 ساله دبير كلي سازمان ملل متحد، بازنشسته شد و كورْتْ والْدْهايْم جانشين او گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن