مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) (1946م)


يونسكو كه مخفّف كلمات لاتين سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد است، يكي از مهم‏ترين كارگزاري‏هاي تخصصي سازمان ملل است كه در چهارم نوامبر 1946م تأسيس شد و تقريباً كليه كشورهاي سازمان ملل متحد در آن عضويت دارند. وظيفه اصلي اين سازمان، همان طور كه از نام آن برمي‏آيد، توسعه همكاري‏هاي بين‏المللي در زمينه امور آموزشي، علمي و فرهنگي است و يونسكو در اجراي اين وظيفه، اقدامات موثري در امر سوادآموزي، تحقيقات علمي و حفظ و حراست آثار فرهنگي و باستاني در سطح جهان به عمل آورده است. هم‏چنين كمك به صلح و امنيت جهاني از طريق ترويج همكاري ميان ملت‏ها به وسيله آموزش و پرورش، گسترش علوم و فرهنگ در جهت ايجاد احترام به عدالت، حكومت قانون، حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي براي همگان از ديگر اهداف يونسكو مي‏باشد. هيأت مديره 58 نفري يونسكو براي نظارت بر برنامه‏هاي آن توسط كنفرانس عمومي اين سازمان، مركب از نمايندگان كشورهاي عضو، انتخاب مي‏شوند و حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي‏دهد. مقر يونسكو در شهر پاريس فرانسه بوده و تا سال 2002م، تعداد 185 كشور در آن عضويت داشته‏اند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن