مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "الكساندر دوبْچك" سياست‏مدار چكسلواكي (1992م)


الكساندر دوبْچِك، سياست‏مدار معروف چكسلواكي، در سال 1921م در اسلواكي به دنيا آمد. وي در جمهوري روسيه در شوروي سابق بزرگ شد، جايى كه پدرش با گروهي از كمونيست‏هاي چكسلواكي، در سال 1925م اقدام به تأسيس يك واحد اشتراكي صنعتي نمودند. الكساندر دوبچك پس از طي تحصيلات خود به چكسلواكي بازگشت و پس از عضويت يافتن در حزب كمونيست چكسلواكي، در سال 1944م در شمار نيروهاي چريكي قيام ملي اسلواك، عليه آلماني‏ها به مبارزه برخاست. وي در سال‏هاي پس از جنگ، به طور مداوم در حزب كمونيست ارتقاء مقام يافت به طوري كه در 47 سالگي، اولين فردي بود كه از اسلواكي به عنوان دبير حزب كمونيست چكسلواكي برگزيده مي‏شد. انتخاب دوبچك كه به داشتن افكار آزادي‏خواهانه شهرت داشت، نگراني اتحاد جماهير شوروي را برانگيخت و شتاب تحولات در چكسلواكي و فاصله گرفتن اين كشور از ساير كشورهاي كمونيست بر نگراني شوروي افزود. ادامه اين اوضاع و روند اصلاح‏طلبي دوبْچك باعث شد تا نيروهاي سازمان پيمان ورشو در اوت 1968م يعني هشت ماه پس از به قدرت رسيدن دوبچك، به چكسلواكي يورش برند و اين عمل را حفظ و حراست از دست‏آوردهاي سوسياليسم بنامند. دوبچك چهار روز پس از سقوط كشورش، از بازداشت‏گاه خود در اوكراين به كاخ كرملين منتقل شد و بِرِژْنِف رهبر وقت شوروي با تهديد و تطميع توانست او را قانع سازد كه به انجام وظايف خود در مقام دبير اولي حزب كمونيست چكسلواكي ادامه دهد. دوبچك اين امر را منوط به آن دانست كه حضور نيروهاي نظامي ورشو در چكسلواكي موقتي باشد و با توافق بِرژنِف قرار شد تا اين نيروها به محض عادي شدن اوضاع، اين كشور را تخليه خواهند كرد. البته دوبچك فريب خورده بود زيرا نمي‏دانست كه منظور بِرژنِف از عادي شدن اوضاع، فراهم شدن زمينه بركناري او و استقرار يك حكومت مطيع در پراگ مي‏باشد. روند عادي شدن اوضاع در چكسلواكي تا اوايل سال 1969م به طول انجاميد تا اينكه در روز هفدهم آوريل 1969م، دوبچك از سمت دبيركلي حزب كمونيست چكسلواكي بركنار شد. دوبچك در ابتدا به سمت سفير چكسلواكي در آنكار تعيين گرديد ولي پس از چند ماه به پراگ احضار شد و به كارمندي ساده يك شركت تعاوني كشاورزي در يكي از شهرهاي چكسلواكي تنزل رتبه يافت. دوبچك از آن تاريخ تا سال 1989م، به مدت بيست سال هيچ‏گونه فعاليت سياسي نداشت و تحت الحفظ در خانه خود زندگي مي‏كرد. اما در پاييز اين سال، در پي موج اصلاح‏گرايى در شرق اروپا و افول كمونيسم، مجدداً در صحنه سياسي چكسلواكي مطرح شد و در جريان تغييرات سياسي كادر رهبري اين كشور، به عنوان رئيس مجلس چكسلواكي انتخاب شد. با اين حال عمر اين مقام چندان دوام نياورد و الكساندر دوبچك سرانجام در هشتم نوامبر 1992م در پي يك حادثه رانندگي در هفتاد و يك سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن