مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "كاترينِ كبير" ملكه معروف روسيه (1796م)


كاترين كبير، امپراتوريس روسيه، در دوم مه 1729م به دنيا آمد. وي در 15 سالگي با پتر سوم ازدواج كرد. اما پتر سوم، پادشاه روسيه به او علاقه نداشت و او را در ملأ عام مورد اهانت قرار مي‏داد. كاترين با همدستي چند نفر از نزديكان خود در نهم ژوئيه 1762م و در 33 سالگي، هنگامي كه پتر سوم از شهر خارج شده بود، خود را امپراتوريس و ملكه روسيه خواند. پتر كه ناگهان، چنين ضربه هولناكي خورد، به كلي خود را باخته، بدون مقاومت چنداني، استعفا داد و چند روز بعد درگذشت. در حقيقت او توسط نزديكان كاترين مسموم شده بود. كاترين در دوران سلطنت خود علي‏رغم انجام برخي خدمات و اصلاحات، در زندگي مردم فقير و ستم‏ديده، رفاه و بهبود به وجود نياورد تا آن‏جا كه شورش‏هاي فراواني در زمان او برخاست. گفته شده است كه در دوره سلطنت او كه بيش از سه دهه به طول انجاميد، شيوه كشاورزي، اصلاح شده و اصول بانك‏داري ترويج گرديد، ارتش را سازمان داده و سامان بخشيد، بيمارستان‏هايى بنا شده و به طور كلي اقتصاد كشور شكوفا شد. هم‏چنين وي در تحكيم مسائل آموزش و فرهنگ روسيه تلاش نمود، اما از سوي ديگر، كاترين اگرچه ملكه روسيه به شمار مي‏فت اما از لحاظ شخصيتي دچار انحطاط شديد اخلاقي بود و به گفته مورخين با توجه به اينكه خود را يك موجود برتر مي‏پنداشت، از مصاحبت با مردان متعدد دربار ابايى نداشت و فساد و تباهي بر دربار پادشاهي وي غلبه داشت. وي در سياست خارجي، سياست توسعه‏طلبي را دنبال مي‏كرد و تا آن‏جا كه مي‏توانست براي اين امر مي‏كوشيد. كاترين 33 سال سلطنت كرد و سرانجام در 17 نوامبر 1796م در 66 سالگي درگذشت. وي هوشي سرشار و جسارت و عزمي تمام و حرص و جاه‏طلبي زيادي داشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن