مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال "لبنان" از استعمار فرانسه (1943م)


جمهوري لبنان با 10/400 كيلومتر مربع مساحت در جنوب غربي آسيا، در كنار درياي مديترانه و در همسايگي سوريه و فلسطين اشغالي واقع شده است. جمعيت اين كشور در حدود 35 ميليون نفر است كه عمدتاً عرب و اكثراً مسلمان و 35 درصد مسيحي مي‏باشند. پايتخت لبنان شهر بيروت و واحد پول آن، ليره لبنان است. مردم لبنان به زبان عربي صحبت كرده و داراي خط عربي هستند. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت لبنان تا سال 2025م نزديك به 4/5 ميليون نفر خواهد بود. طرابلس، صيدا، و زحله از شهرهاي مهم لبنان هستند. لبنان از قرن شانزدهم ميلادي به تصرف امپراتوري عثماني درآمد، ولي نسبتاً خودمختار بود. پس از جنگ جهاني اول قواي مشترك فرانسه و انگليس، لبنان را به اشغال خود درآوردند تا اينكه با توافق جامعه ملل، اين سرزمين تحت‏الحمايه فرانسه گرديد. اين وضعيت تا سقوط فرانسه در جنگ جهاني دوم ادامه داشت. از اين رو، لبنان در سال 1943 مستقل شد و انتخابات رياست جمهوري برگزار گرديد. لبنان از لحاظ جغرافيائي، سنگر اول كشورهاي اسلامي و عربي در برابر رژيم صهيونيستي مي‏باشد و در طول نيم قرن پس از استقلال، بارها مورد تجاوز زميني و هوايي نيروهاي ارتش اشغال‏گر فلسطين واقع شده است. نظام سياسي حاكم بر لبنان، جمهوري چند حزبي با يك مجلس قانون‏گزاري است. 22 نوامبر سال‏روز استقلال لبنان به عنوان روز ملي لبنان نام گرفته است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن