مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز سلطنت ملكه "اليزابت" دختر پتر كبير، امپراتور روسيه (1741م)


اليزابت پترونا دختر پتر كبير امپراتور روسيه در 17 نوامبر سال 1709م متولد گرديد و در 6 دسامبر 1741م در 32 سالگي به تخت سلطنت نشست. اولين اقدام وي تبعيد مدعيان سلطنت بود. وي شخصيتي دوگانه داشت، از يك طرف فردي اهل مطالعه و مشوق علم و دانش و هنر بود و بر همين اساس دانشگاه مسكو و فرهنگستان هنرهاي زيباي سن‏پِتِرْزْبورْگْ را بنا نهاد و از سوي ديگر حاكمي ظالم و مستبد به شمار مي‏رفت و در عين حالْ خود و درباريانش غرق در فساد بودند. از سوي ديگر برخي مورخين معتقدند ملكه اليزابت از فرهنگي غني و سرشاري برخوردار نبود. با دنياي شعر و ادب آشنايى زياد نداشت و فرهنگ‏سازان بزرگ اروپا را نمي‏شناخت. وي اصولاً براي حكومت نيز تربيت نشده بود و حتي آمادگي پذيرش آن را نداشت، اما حرارت هواخواهانش به او براي حل مشكلات توان بسياري مي‏داد. دورانِ حكومت اليزابت بيش از 20 سال به طول انجاميد و در اين مدت اوضاع روسيه نسبت به گذشته، بهبود يافت. ارتش و نيروهاي نظامي تقويت شدند و روابط روسيه با ديگر كشورها گسترش يافت. وي در اداره امور حكومتي، علاوه بر بهره‏گيري از استعداد و تواناييِ خود، از مشورت چند تن از دولت‏مردان نيز استفاده مي‏نمود. اليزابت پترونا سرانجام در 5 ژانويه 1762م در 53 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن