مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

ترور "عبدالوهاب كِيالي" مبارز آزادي خواه فلسطيني (1981م)


در هفتم دسامبر سال 1981م، عبدالوهاب كيالي از رؤساي كنگره جبهه آزادي بخش عرب و يكي از مبارزان معروف آزادي فلسطين، توسط صهيونيست‏ها در بيروت ترور شد. او كه از دوران تحصيل، به خاطر مسايل فلسطين با سياست آشنا شده بود، رساله دكتراي خود را در دانشگاه لندن، درباره فلسطين و مقاومت اعراب در مقابل استعمار و صهيونيسم نوشت. كيالي در مسير مبارزات خود، اولين مجله فلسطيني را با نام فلسطين آزاد منتشر ساخت و مؤسسه‏اي انتشاراتي داير كرد. تاريخ نوين فلسطين، و جنبش مقاومت فلسطين از جمله آثار اين مبارز متفكر فلسطيني است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن