مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

سقوط حاكمان نظامي در ژاپن و آغاز انقلاب سفيد اجتماعي اين كشور (1868م)


شوگون‏ها يا حاكمان نظامي يكي از ده‏ها خاندان قدرت‏مند در ژاپن بودند كه ديكتاتوري خود را از قرن دوازدهم بر ژاپن حاكم كردند. در آن زمان علي‏رغم وجود دربار حكومتي، قدرت واقعي در اختيار شوگون‏ها بود. با گذشت زمان، حكومت در ميان شوگون‏ها موروثي شد و اين خاندان با كسب قدرت فراوان، نفوذ گسترده‏اي در دربار ژاپن پيدا كرد، سرانجام با روي كار آمدن موتسو هيتو امپراتور مقتدر ژاپن، در سال 1867، حكومت شوگون‏ها سرنگون شد و از هشتم دسامبر 1868م اصلاحات اجتماعي، سياسي و فرهنگي در اين كشور آغاز شد. در حقيقت پايه و اساس ژاپن جديد و پيشرفته در اين زمان گذاشته شد. ژاپني‏ها دورانِ نوين‏سازي را آغاز كردند. در اين مسير، ژاپني‏ها غرب را به عنوان الگو قرار دادند و با بهره‏گيري از روش آموزش و پرورش و علوم و ارتباطات غربي توانستند به سرعت به يك كشور صنعتي و نظامي تبديل شوند. با اين همه، بسياري از ژاپني‏ها، در عين حال، به آداب و رسوم خود پاي‏بند مانده‏اند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن