مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنگ "فالْكْ لند" در اقيانوس اطلس در جريان جنگ جهاني اول (1914م)


در هشتم دسامبر 1914م در جريان جنگ جهاني اول، نبرد دريايى فالْكْ لْند در اطراف جزايري به همين نام در اقيانوس اطلس و در نزديكي كشور آرژانتين، ميان انگليس و آلمان به وقوع پيوست كه به شكست آلمان انجاميد. در اين نبرد، 5 رزم‏ناو آلماني كه يك ماه قبل در نبردي ديگر موفق به شكست انگلستان شده بودند، با دو كشتي رزم‏ناو انگليسي مواجه گرديدند. در اثر اين درگيري شديد و يك روزه، چهار رزم‏ناو آلماني غرق شده و تنها يكي از آن‏ها موفق به گريز از صحنه نبرد گرديد. اين جزاير، چون داراي منابع نفتي عظيمي بودند، باعث اختلاف اين دو كشور گرديدند. با وجود آن كه آرژانتين پس از استقلال آن‏ها را جزو قلمرو خود مي‏داند، با اين حال هنوز در اشغال انگليس است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن