مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنگ "مَدرَس" بين استعمارگران انگليس و فرانسه (1758م)


در نهم دسامبر 1758م جنگ سيزده ماهه مَدْرَس كه يكي از پر تلفات‏ترين جنگ‏هاي استعماري ميان انگليس و فرانسه در هندوستان بود، با حمله قواي فرانسه به بندر مدرس كه در اشغال انگليسي‏ها بود، شروع شد و فرانسه با سه هزار سرباز در مقابل نيروي بيست و دو هزار نفري انگليس قرار گرفت. در نهايتْ فرانسه در ژانويه 1761، به دليل نرسيدن نيروي كمكي تسليم انگليس شد و بدين ترتيب، زمينه براي تثبيت سلطه استعماري انگليس بر شبه قاره هند هموارتر گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن