مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و اعلان جمهوري در "بوركينافاسو"


منطقه غربي افريقا از قديم‏الايام مسكوني بوده و بعد از قرن يازدهم، حكومت‏هايى در آن شكل گرفته است. اين وضعيت تا نيمه قرن نوزدهم ادامه داشت تا اين كه اين منطقه به تصرف استعمار فرانسه درآمد. رفتار خشونت بار و غيرانساني استعمارگران فرانسوي باعث شد تا بسياري از ساكنين افريقاي غربي به نواحي مجاور كوچ نمايند. در قرن بيستم اين ناحيه تجزيه گرديد و بين ساحل عاج، مالي و نيجر تقسيم شد. اما پانزده سال بعد در سال 1947م بار ديگر مناطق تجزيه شده يك پارچه شدند. و سرزمين ولتاي عليا را شكل دادند. در سال 1958م به اين كشور خودمختاري داده شد و 2 سال بعد در 5 اوت 1960 به استقلال و عضويت در سازمان ملل رسيد. ولتاي عليا پس از استقلال شاهد كودتاهايى چند بود تا اين كه در چهارم اوت 1983 توماس سانكارا در پي يك كودتا به قدرت رسيد و به علت اجراي برنامه‏هاي اصلاحي و تغيير نام ولتاي عليا به بوركينافاسو (به معني سرزمين مردم نيكوكار و فساد ناپذير) ميان مردم محبوبيت يافت اما پس از چهار سال وي نيز در پي يك كودتا سرنگون گرديد. اين كشور در افريقاي غربي و در همسايگي نيجر، مالي، غنا و... قرار دارد. (ر.ك: 5 اوت)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن