مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تبعيد "امام خميني"(ره) از قم به تركيه توسط ايادي رژيم فاسد پهلوي (1343 ش)


كابينه اسداللَّه علم در مهرماه 1342 به دستور شاه، پيشنهاد آمريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع آمريكا را به صورت يك لايحه قانوني در هيئت دولت تصويب كرد و در اوايل 1343ش از تصويب مجلس شوراي ملي و سنا نيز گذشت. وقتي اين خبر محرمانه به امام رسيد، ايشان تصميم گرفتند حقايق را به مردم گفته و آنها را از فاجعه بزرگي كه به دست رژيم به وقوع پيوسته بود باخبر كنند. بنابراين پس از تبادل نظر با علماي بزرگ حوزه، در چهارم آبان 1343، با ايراد نطقي تاريخي، رژيم را رسوا كرده و مفاسد كاپيتولاسيون را مطرح نمودند. به دنبال اعتراض شديد و گسترده امام خميني عليه تصويب لايحه اعطاي حق كاپيتولاسيون به اتباع آمريكايي مقيم ايران، ماموران مسلح شاه، نيمه شب سيزدهم آبان 1343، خانه امام را در قم محاصره كرده و از بالاي ديوار، وارد منزل شدند. آنان امام را دستگير و با اتومبيل به تهران منتقل كردند و از آنجا مستقيماً به تركيه تبعيد نمودند. اين تبعيد با واكنش شديد اقشار مردم مواجه شد و تظاهرات بسياري در شهرها به راه افتاد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن