مرکز مطالعات ايران و بالکان
SMS System Login


News
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
[ و فرمود : ] آن كه به عيب خود نگريست ننگريست كه عيب ديگرى چيست و آن كه به روزى خدا خرسندى نمود بر آنچه از دستش رفت اندوهگين نبود و آن كه تيغ ستم آهيخت خون خود بدان بريخت و آن كه در كارها خود را به رنج انداخت خويشتن را هلاك ساخت و آن كه بى‏پروا به موجها در شد غرق گرديد و آن كه به جايهاى بدنام در آمد بدنامى كشيد و هر كه پر گفت راه خطا بسيار پوييد و آن كه بسيار خطا كرد شرم او كم و آن كه شرمش كم پارسايى‏اش اندك هم و آن كه پارسايى‏اش اندك دلش مرده است و آن كه دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن كه به زشتيهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرايى در نادانى او نيست و قناعت مالى است كه پايان نيابد و آن كه ياد مرگ بسيار كند از دنيا به اندك خشنود شود و آن كه دانست گفتارش از كردارش به حساب آيد جز در آنچه به كار اوست زبان نگشايد . [نهج البلاغه]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن