مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
شادي بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند. [ارسطو]
هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد. [ارسطو]
هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند. [ارسطو]
خوشبختي به خود ما بستگي دارد. [ارسطو]
تجربه ميوه اي است كه آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. [ارسطو]
خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد. [ارسطو]
عشق حواس را از ديدن عيبها منع مي كند. [ارسطو]
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. [ارسطو]
برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است. [ارسطو]
براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد. [ارسطو]
بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد خرسندي است نه دارايي. [ارسطو]
بزرگي در احترام داشتن نيست بلكه در شايستگي داشتن احترام است. [ارسطو]
عشق يك روح است كه در دو جسم دميده شده. [ارسطو]
شادماني معنا [ = چم ] و هدف زندگي است؛ كل هدف و پايان وجود انساني است. [ارسطو]
در همه ي جنبه‌هاي طبيعت امري شگفت انگيز وجود دارد. [ارسطو]
بدترين چيز در مورد بردگي اين است كه دست آخر برده ها به آن خو مي گيرند. [ارسطو]
دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند. [ارسطو]
كارهايي را كه بايستي بياموزيم و زمان صرف يادگيري آنها كنيم مي توانيم در زمان انجام ياد بگيريم. [ارسطو]
كامل بودن بيان در اين است كه روشن باشد بي آنكه عادي باشد. [ارسطو]
زبان پر زرق و برق هم شخصيت و هم انديشه را از نظر پنهان مي كند. [ارسطو]
از راه كنش و كردار است كه انسانها كامياب مي شوند يا شكست مي خورند. [ارسطو]
زيباترين رنگها كه به گونه اي اتفاقي بر روي بوم آمده باشد لذت كمتري به ما مي بخشد تا طرحي سياه و سفيد. [ارسطو]
ما نسبت به انساني كه سزاوار بدبختي نبوده است احساس مهرباني و دلسوزي مي كنيم. [ارسطو]
انسانها به دليل شخصيت هايشان آن چيزي هستند كه هستند اما در كردار است كه آنها به خوشبختي و يا بدبختي دست مي يابند. [ارسطو]
كار شاعر اين نيست كه رخدادهاي حقيقي را نقل كند بلكه كار او اين است كه آن چيزهايي را روايت كند كه بنابر احتمال يا ضرورت ممكن بود و يا مي توانست رخ دهد. [ارسطو]
Back   1  -  2   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن