مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
پس فيلسوفان راستين كدامند آنان كه عاشقان ديد حقيقتند. [افلاطون]
هرگز كسي را كه پيوسته در حال پيشرفت است هر چقدر هم كه كُند حركت كند نوميد مكن. [افلاطون]
عشق تنها مرضي است كه بيمار از آن لذت مي برد. [افلاطون]
نيك بختي جامعه به مراتب مهمتر از نيك بختي فرد است. [افلاطون]
عوام ثروتمندان را محترم مي شمارند و خواص دانشمندان را. [افلاطون]
عشق بلايي است كه همه خواستارش هستند. [افلاطون]
آنان كه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت نزديك شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوه دنيا برمي دارند. [افلاطون]
نغمه و وزن موسيقي تاثير فوق العاده اي بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود مي تواند زيبايي را در روياهاي روح جايگزين كند. [افلاطون]
در آينه نگاه كن؛ اگر صورت زيبا داري كاري مناسب چهره ات انجام بده و اگر قيافه ات نامناسب است زشتي كردار را به زشتي صورت ميفزا. [افلاطون]
لذتي كه از علم حاصل مي شود بي عيب است. [افلاطون]
هيچ كوچكي را حقير نشماريد باشد كه از شما فزوني يابد. [افلاطون]
بيازماييد مرد را به فعل او نه به قول او. [افلاطون]
اشرار از كساني هستند كه عيبهاي مردم را جستجو كنند و به آن تكيه نمايند و نيكي آنها را ناديده انگاشته يا فراموش كنند؛ مانند مگسي كه در جاهاي كثيف مي نشيند و از جاهاي تميز دوري مي كند. [افلاطون]
اگر پيش از هر كار انگشت خود را آهسته به پيشاني خود بزني ناچار نخواهي شد در پايان كار با مشت محكم به فَرق خود بكوبي. [افلاطون]
عشق ما نسبت به فرزندانمان از بزرگترين آرزوي روح براي فناپذير شدن سرچشمه مي‌گيرد. [افلاطون]
[دانش] ستاره‌شناسي روح را وامي دارد كه به آسمان بنگرد و ما را از اين جهان به جهان ديگر بَرد. [افلاطون]
بايد الگوها و نمونه‌هايي كه انسان را از مرگ به هراس مي‌اندازد به دور انداخت. [افلاطون]
آموزش موزيكال شيوه‌اي نيرومند است زيرا ريتم و هارموني راه خود را به دروني‌ترين نقاط روح مي‌يابند. [افلاطون]
تهيدستي نداشتن دارايي نيست زياده خواهي خواسته هاي آدمي است. [افلاطون]
كامل ترين نوع بي عدالتي آن است كه عادل به نظر برسيم در حالي كه عادل نيستيم. [افلاطون]
بي عشق زندگي محال است. [افلاطون]
زيبايي در مرحله ي نهايي تبديل پذير به رياضيات است؛ درك زيبايي زماني به دست مي آيد كه شخص بر كردار مبتني بر مباني رياضي جهان شناسايي يابد. [افلاطون]
به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش عين دادگري است. [افلاطون]
از نزديكي با كسي كه قادر به حفظ اسرار و رموز زندگي خود نيست بپرهيز. [افلاطون]
هر چيز را كه نگهبان بيشتر بود استوارتر گردد مگر راز كه نگهدار آن هر چه زيادتر باشد آشكارتر گردد. [افلاطون]
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن