مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
تنها داشتن انديشه ي خوب كافي نيست؛ مسئله ي بنيادي در اين است كه آن را خوب به كار ببريم. [دكارت]
مسافرت چيزي است كم و بيش مثل حرف زدن با آدميان قرنهاي گذشته. [دكارت]
من مي انديشم پس هستم. [دكارت]
زماني كه خداوند ما را خلق مي كرد تصور فطري خويش را در ذهن ما مهر نمود. [دكارت]
ما مي توانيم مدعي شويم كه جسم وجود ندارد و همچنين ادعا كنيم كه جهاني نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي توانيم ادعا كنيم كه من وجود ندارم؛ زيرا من مي توانم در حقيقت ساير اشياء شك كنم. [دكارت]
از هيچ انديشه جديدي بدون فهم آن حمايت نكنيد. بلكه با شك و ترديد در آن وارد شده و حقيقت را كشف كنيد. [دكارت]
[ من ] مي انديشم پس هستم هستم چون فكر مي كنم فكر مي كنم چون شك مي كنم. [دكارت]
از آنچه شنيده و ديده و خوانده ايد هيچ چيز را قبول نكنيد مگر آنكه درستي و صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد. [دكارت]
انسان نبايد هيچ امري را به عنوان حقيقت قبول كند مگر آنكه به راستي در نظر او حقيقت باشد. [دكارت]
حقيقت را با بيطرفي مطلق و با روحي آزاد از هر گونه تعصب جستجو كنيد. [دكارت]
رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند. [دكارت]
بايد بخواهيم تا بتوانيم! [دكارت]
كساني كه آهسته مي روند اگر همواره در راه راست قدم بردارند از آنانكه مي شتابند و به بيراهه مي روند بسيار بيشتر خواهند رفت. [دكارت]
براي اينكه بتوانم در مسير زندگاني با اطمينان خاطر گام بردارم و عمل كنم ميل فوق العاده اي دارم كه بدانم چگونه مي توان بين حقيقت و غير حقيقت راست و دروغ و درستي و نادرستي تفاوت قايل شد. [دكارت]
مطالعه يگانه راهي است براي آشنايي و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش در دنيا به سر برده و اكنون در زير خاك منزل دارند. [دكارت]
در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. [دكارت]
انسان مالك و ارباب است در حالي كه حيوان فقط يك ماشين خودكار است يك ماشين جاندار است. وقتي جانوري ناله مي كند نشانه ي شِكوه و زاري نيست بلكه سر و صداي ابزار ماشيني است كه خوب كار نمي كند. [دكارت]
من در هر چه شك كنم در اين شك نمي توانم كرد كه شك مي كنم و چون شك مي كنم مي انديشم؛ مي انديشم پس هستم. [دكارت]
به جاي تسلط بر جهان بايد بر خويشتن مسلط شد. [دكارت]
خواندن كتابهاي خوب [ در حكم ] مكالمه با انسانهاي شرافتمند گذشته است. [دكارت]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن