مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
توجه كردن به بي توجهي به حقايق گامي بزرگ به سوي دانايي است. [بنجامين ديزرائيلي]
هيجانها هميشه شادي برانگيز هستند اما هيچ شادي اي نيست كه بدون هيجان باشد. [بنجامين ديزرائيلي]
مردم موفق امروز كودكان جسور ديروز هستند. [ديزرائيلي]
جواني كه به بالا نمي نگرد نظرش به پايين مي افتد و كسي كه به راه كمال نمي رود به پستي مي گرايد. [ديزرائيلي]
وقت گرانبها است اما حقيقت گرانبهاتر است. [ديزرائيلي]
سلامتي زيربناي خوشبختي قدرت و روحيه است. [بنجامين ديزرائيلي]
انسان به وجود آورنده ي شرايط نيست بلكه شرايط آفريننده ي انسان است. [بنجامين ديزرائيلي]
مردان بزرگ كساني هستند كه تا رسيدن به هدف آسايش ندارند. [ديزرائيلي]
زندگي كوتاهتر از آن است كه دست كم بگيريد اش. [ديزرائيلي]
كساني كه ازدواج كرده اند خود را ناراضي نشان مي دهند و مي گويند بد است. زيرا مي خواهند فقط و فقط خودشان از اين موهبت برخوردار شوند. [ديزرائيلي]
رمز موفقيت پايبندي به هدف در زندگي است. [بنجامين ديزرائيلي]
جواني اشتباه است كهولت مبارزه و پيري پشيماني. [ديزرائيلي]
كساني كه دنيا را تكان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند بلكه بر عكس قواي عقلي آنها از حد معمول و متوسط تجاوز نمي كرده است اما به يك صفت ممتاز بوده اند: ثبات و استقامت. [ديزرائيلي]
همه به خاطر عشق زاده شده ايم؛ عشق پايه و اساس هستي و تنها پايان آن است. [ديزرائيلي]
عمر آنقدر كوتاه است كه نمي ارزد آدم حقير و كوچك بماند. [ديزرائيلي]
سخن گويا و روان فرزند دانش است؛ دماغي كه پر است مانند رودخانه اي صاف و شفاف است. [بنيامين ديزرائيلي]
حكومت جهان در دست افراد ديگري به غير از آنهايي كه در صحنه ي سياست هستند قرار دارد. [بنيامين ديزرائيلي]
ممكن است يك نويسنده به اندازه ي يك سياستمدار و يا يك جهان گشا در تغيير سرنوشت دنيا مؤثر باشد. [بنيامين ديزرائيلي]
يك هنردوست ممكن است هنرمند نشود اما يك هنرمند بدون شك بايد هنردوست باشد. [بنيامين ديزرائيلي]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن