مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت پاك كردن حافظه ي آن است. [سقراط]
داروي خشم خاموشي است. [سقراط]
انديشيدن به سرانجام هر كار باعث رستگاري است. [سقراط]
هرگاه تمام بلاها و سختي هاي بشر را در يك جا جمع كنند و در ميان مردم تقسيم نمايند بدبخت ترين مردم چون سهم خود را ببينند از سهم نخستين خويش راضي شده لب از شكايت مي بندند. [سقراط]
خدمت خود را بي آنكه براي پاداش باشد به مردم عرضه كنيد و پاداش آن را در رضايت خاطر خويش بيابيد. [سقراط]
ممكن است مقداري زهر در كوزه اي ريخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بين برد ولي چيزي را كه در ذهنتان جاي دارد خوب يا بد بر شما فرمانروايي خواهد كرد و هرگز از آن رهايي نتوانيد يافت. [سقراط]
با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داري. [سقراط]
خشم و دشمني را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. [سقراط]
خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. [سقراط]
يك زندگي مطالعه نشده ارزش زيستن ندارد. [سقراط]
زندگي كوتاه است و فاني اما هنر طولاني و ماندگار. [سقراط]
جامعه زماني حكمت و سعادت مي يابد كه مطالعه كار روزانه اش باشد. [سقراط]
از مرگ نترسيد زيرا تلخي آن به دليل ترس از آن است. [سقراط]
فردي كه در امري بزرگ جان مي سپارد مثل كسي است كه تازه زخم برداشته و در گرمي گير و دار جراحت خويشتن را احساس نمي كند. پس كساني كه همت خود را وقف راه خير مي كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شيرين ترين مرگها متعلق به كساني است كه كارهاي بزرگ از آنان سر زده و آرزوهاي بزرگ آنان بر آورده شده است. [سقراط]
مرگ ترس ندارد زيرا خوابي آرام است كه خيالات آشفته در آن وجود ندارد. [سقراط]
در لذتي كه آميخته به فساد است خوشحال نباشيد و [ به اين ] فكر كنيد كه لذت نمي ماند و فساد مي ماند. [سقراط]
با عاقل مشورت كن چون فكر او به دور از هواي نفساني است و با نادان مشورت مكن زيرا كه او تابع هواي نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است بلكه مشورت كن با آن كه محيط به زمان باشد. [سقراط]
لازمه قضاوت شكيبايي به هنگام شنيدن انديشيدن به هنگام گفتن بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به هنگام قضاوت است. [سقراط]
مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند نه آنكه دوستان از او بهراسند. [سقراط]
من جز يك چيز چيز ديگري نمي دانم و آن اين است كه هيچ نمي دانم. [سقراط]
گريز از مرگ دشوار نيست گريز از بدي دشوار است زيرا بدي تندتر از مرگ مي رود. [سقراط]
مردي نيك بخت است كه از هر كار نادرستي كه از او سر بزند تجربه اي تازه به دست آورد. [سقراط]
هيچ كس از قلب شما به شما نزديكتر و راستگو تر نيست. بنابراين از كساني كه قلب پاك شما آنان را به خود نمي پذيرد دوري كنيد. [سقراط]
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند بهتر كه سخن گويي تا ديگران خاموشت كنند. [سقراط]
شيرين‌ترين مرگ‌ها از آنِ كساني است كه كارهاي بزگ از آنها سرزده و آرزوهاي بزرگ آنها برآورده شده است. [سقراط]
Back   1  -  2  -  3   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن