مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
فرزندم! در دنيا چنان وارد نشو كه به آخرتت زيان برساند و آن را چنان رها مكن كه سربار مردم شوي. [لقمان حكيم]
اگر سخن چون نقره است خاموشي چون زر پربهاست. [لقمان]
شر با شر خاموش نمي شود چنان كه آتش با آتش بلكه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب. [لقمان]
آن كه خوراكش كم است عمرش زياد و طولاني است. [لقمان]
با پيران مشورت كن و از مشورت با كودكان شرم مدار. [لقمان]
با زيردستان جدال مكن و آنان را حقير نشمار. [لقمان]
بدترين پريشاني پريشاني عقل است و بزرگترين مصيبت ها از ناداني برخيزد. [لقمان]
اي پسر مراقب باش كه به خاموشي عادت كني. من از سكوت هيچ گونه شرمسار نشدم ليكن بسيار وقت سخن گفتم و پشيماني بردم. [لقمان]
چون دوستي اختيار كردي در حال خشم وي را آزمايش كن؛ اگر با انصاف باشد دوستي را شايد و اگر نه از وي دوري كن. [لقمان]
تقوا سرآمد صفت هاي پسنديده است. [لقمان]
جوانمردي آن است كه نيازمندان را نرنجاني. [لقمان]
پسرم بزرگترين نفرين آن است كه همه چيز را تجربه كني. [لقمان]
زيانكارترين عيبها عيب خود ناديدن است. [لقمان]
زمان جستجو: 0.078 ثانيه نمايش 3651 - 3700 گفتار از 18524 گفتار يافت شدهسخنان سودمند را بايد نشر كرد مانند افشاندن تخم گندم؛ حتي اگر آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن دانه ها ياري نرساند باز در گوشه و كنار خرمن سنبلها و خوشه هاي كمي سر دهد و برويد. [لقمان]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن