مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
اوج كارآمدي مديريت اين است كه فرد بداند به چه ميزان و در كجا بايد از قدرت خود بهره گيرد. [منتسكيو]
آزادي عبارت است از حق انجام هركاري كه قوانين اجازه مي دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع كرده است. [منتسكيو]
اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گذاري و اجرايي جدا نباشد باز هم از آزادي نشاني نخواهد بود. [منتسكيو]
تنها قدرت است كه مي تواند جلوي قدرت را بگيرد. [منتسكيو]
براي آنكه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد بايد دستگاهها طوري تنظيم شوند كه قدرت قدرت را متوقف كند. [منتسكيو]
پريشان نمودن اوضاع مستلزم هوشمندي نيست اما ايجاد نظم و تعادل به نيروي عقل وابسته است. [منتسكيو]
جمهوري ها در نتيجه تجمل و پادشاهي ها در اثر فقر سقوط مي كنند. [منتسكيو]
عاشقان دلباخته معمولأ در سكوت به سر مي برند. [منتسكيو]
من مخالف مراسم پرخرج خاكسپاري هستم. براي انسان بايد هنگام تولد عزاداري كرد نه وقتي كه از اين دنيا مي رود. [منتسكيو]
بايد زياد مطالعه كنيد تا بدانيد كه هيچ نمي دانيد. [منتسكيو]
در ميان كشورهاي استبدادي بينواتر از همه آن كشوري است كه پادشاهش تاجر باشد. [منتسكيو]
سكوت گاه هزار معني در بر دارد كه از گفتن به دست نمي آيد. [منتسكيو]
كسي اجازه ندارد خود را بكشد و اگر كشت وجود خود را از ميهن خود دزديده است. [منتسكيو]
كسي كه بدون فكر كردن حرف مي زند صيادي را مي ماند كه بدون نشانه گرفتن تير خالي مي كند. [منتسكيو]
كشور در صورتي داراي آزادي و استقلال است كه افرادش آزاد و مستقل باشند. [منتسكيو]
من هيچ غمي نداشته ام كه خواندن يك صفحه كتاب آن را از بين نبرده باشد. [منتسكيو]
هميشه قضايا را پيش از تصميم گيري به محكمه وجدان تسليم كنيد. وجدان راهنماي بي نظير و قاضي بيطرفي است. [منتسكيو]
يك ساعت از عمر گذشته را به هيچ بهايي نمي توان بازگردانيد اما با دادن چند تكه پول ناچيز مي توان تجربه هاي تمام عمر بزرگترين خردمندان جهان را به دست آورد. [منتسكيو]
شكست خوردن به حق شيرين تر از پيروزي به باطل است. [منتسكيو]
زماني مي رسد كه سكوت بيش از همه گفته ها مقصود را مي رساند. [منتسكيو]
گاهي سكوت بيش از هر استدلالي به ما كمك مي كند. [منتسكيو]
انسان مانند رودخانه است؛ هر چه ژرفتر باشد آرامتر است. [منتسكيو]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن