مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
انسان آنقدر كه از فكر رويدادهاي آينده غمگين مي شود از خود آن رويدادها ناراحت نمي شود و بدبختانه فكر اينكه فردا چه حوادثي روي مي دهد هميشه بر ما غلبه دارد. [مونتن]
بنياد حيات ما بر مبناي وجدان و عقل است نه غريزه و هوس. [مونتن]
كسي بهتر از درسش استفاده مي كند كه آن را تكرار نمايد نه آنكه آن را حفظ كند. [مونتن]
انديشه‌ي مرگ انديشه‌ي رهايي است. [ميشل دومونتني]
خوار و ناچيز شدن مرگ يكي از مهمترين راههاي خوشبختي است. [ميشل دومونتني]
من خود ترجيح مي دهم و بهتر دوست دارم كه مدت زمان درازي پير بمانم تا اينكه پير شوم پيش از آنكه بايد پير شوم. [مونتني]
انديشه و هوش بايد همان گونه كه درخت دبق بر جاي درخت بلوط مرده مي رويد به روي پيري و كهولت گل فشاني كند. [مونتني]
شكست هايي هست كه بسيار بيشتر از فتح كامروايي مي بخشد. [مونتن]
اي بشر ناداني كه نمي تواني كرمي را بيافريني .... با وجود اين يك دو جين خدا مي سازي. [مونتني]
گناه اصلي به گردن كساني است كه به جاي پند نيكو دادن در تلاش اند تا سخني گويند كه شما را خوش آيد. [مونتن]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن