مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
برخي نوميدانه در قيد بندگي هستند و به غلط چنين مي پندارند كه آزادند. [گوته]
برخي نوميدانه در قيد بندگي هستند و به غلط چنين مي پندارند كه آزادند. [گوته]
آن كه به صبح مي انديشد هميشه مي خندد. [گوته]
با يك اراده ي نيرومند شرايط ديگر چندان اهميت ندارد. [گوته]
مادام كه خود را باور داريد مي دانيد چگونه زندگي كنيد. [گوته]
هيچ چيز به اندازه ي زماني كه آدمي مطلبي خنده دار مي گويد شخصيتش را نشان نمي دهد. [گوته]
زندگي بدون كار مردن پيش از وقت است. [گوته]
شخصيت در جريان زندگي شكل مي گيرد. [گوته]
شرط پيروزي داشتن يك اراده قوي است و شرايط ديگر اهميت چنداني ندارد. [گوته]
با داشتن اراده قوي مالك همه چيز هستيد. [گوته]
زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است. [گوته]
اگر به مهماني گرگ مي رويد سگ خود را به همراه ببريد. [گوته]
استعداد در فضاي آرام رشد مي كند و شخصيت در جريان كامل زندگي. [گوته]
نخستين وظيفه هر فرد آن است كه استعدادهاي خود را پرورش دهد و از تواناييهاي خويش استفاده كند. [گوته]
خوشبخت ترين فرد كسي است كه خوشبختي را در خانه خود جستجو مي كند. [گوته]
اگر هنري داري بياور. در غير اين صورت هنرنمايي نكن كه رسوايي به بارخواهد آورد. [گوته]
فكر كردن بسيار آسان است و عمل كردن بي نهايت دشوار. هيچ چيز در زندگي مشكل تر از اين نيست كه انسان افكار خود را به عرصه عمل گذارد. [گوته]
يك كار نيك گاهي يك شخص يك ده يك شهر و يا يك ملت را رهايي بخشيده و به پيشرفت مي رساند. [گوته]
كسي كه مي خواهد خود را از مصيبت ها برهاند بايد در جستجوي لذات خيالي نباشد. چه اگر باشد همچون نابينايي است كه راه را از چاه تشخيص نمي دهد. [گوته]
مهرباني رشته زريني است كه افراد اجتماع با آن به هم پيوند مي خورند. [گوته]
اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند كه هر چه به ايشان نزديك شوي بزرگي و شكوه آنان بيشتر براي تو روشن مي گردد و مردم پست و كم تلاش سراب را مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. [گوته]
سعادتمند كسي است كه هر چه پيرتر شود مهربانتر گردد. [گوته]
خوشبخت ترين افراد كسي است كه دانش و حكمت ديگران را قدر بداند و از خوشبختي ديگران احساس خوشحالي كند. [گوته]
هر زمان پيرمردي زير خاك مي رود يك كتاب تاريخ زير خاك پنهان مي شود. [گوته]
روح انسان آب را مي‌ماند از آسمان فرود مي‌آيد و بر آسمان برمي‌بالد و آنگاه دوباره به زمين باز مي‌گردد يك پيوستگي ابدي. [گوته]
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن