مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
كسي كه به خود اطمينان دارد به تعريف كسي احتياج ندارد. [گوستاولوبون]
مقام هر فرد در زندگي بسته به آنچه كه مي داند نيست بلكه بستگي دارد به آنچه كه مي خواهد و آنچه كه مي تواند. [گوستاولوبون]
نتيجه اراده ضعيف حرف است و نتيجه اراده قوي عمل. [گوستاولوبون]
عشق از بزرگترين و قويترين مردان ديوانگان و از ديوانگان عاقلان دور انديش مي سازد. [گوستاولوبون]
كسي كه نتواند جلو تمايلات و شهواتش را بگيرد به راحتي بنده و غلام كساني مي شود كه برآورده شدن اين احساسات را به او وعده مي دهند. [گوستاولوبون]
فهميدن هميشه بهتر از آموختن است. [گوستاولوبون]
جريان تاريخ را تعصب ها به وجود مي آورد نه منطق و عقل. [گوستاولوبون]
تنها خرافات امپراطوريها را واژگون كرد. [گوستاولوبون]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن