مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
هرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نمي شود. اين ويژگي در ميان هيچيك از مخلوقات نيست جز آدميان. [ويكتور هوگو]
عيب جامعه اين است كه همه مي خواهند آدم مهمي باشند و هيچ كس نمي خواهد فرد مفيدي باشد. [وينستون چرچيل]
اگر نسل حاضر نمي داند به كجا مي رود دليل آن اينست كه روياي اجداد خود را دنبال مي كند. 
تنها انقلاب خطرناك انقلاب گرسنگان است. من از شورشهايي كه دليل آن بي ناني باشد بيش از نبرد با يك ارتش دويست هزار نفري بيم دارم. [ناپلئون بناپارت]
در دنيا خفتگاني هستند كه بيداريشان همچون بيداري اژدها وحشتناك است. [ناپلئون بناپارت]
ديگران را همانگونه كه هستند بپذيريد. [ديل كارنگي]
رودخانه هاي عظيم نيروي خود را مديون جويبارهاي كوچكند. [مثل يوگوسلاوي]
سنگهاي درشت را سنگهاي ريز پابرجا نگاه مي دارند. 
كسي كه مايل است خير ديگران را تامين كند خير خود را هم تامين كرده است. [كنفسيوس]
ما به وسيله چهار چيز با مردم در تماس هستيم. ارزش موقعيت ما از روي اين چهار چيز معلوم مي شود : آنچه انجام مي دهيم آنچه جلوه مي كنيم آنچه مي گوييم آنطور كه مي گوييم. [ديل كارنگي]
ميان آدميان چيزي نيست جز ديوارهايي كه خود ساخته اند. [لئو نيكولايويچ تولستوي]
وقتي خودخواهي يك فرد به صورت قانون در آمد فانوس برداريد و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانيت بگرديد. 
اخلاق چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست بلكه ذره ذره و روز به روز خلق و ايجاد مي گردد. [ارناليل]
چه بسا چيزهايي كه ديروز براي آنها كف مي زديم ولي امروز نسبت به آنها اظهار نفرت مي كنيم. 
کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند لياقت آزادي را ندارد. [بنجامين فرانكلين]
وقتي نهال آزادي ريشه گرفت به سرعت رشد و نمو مي كند. [جورج واشنگتن]
هرچه قفس تنگتر باشد آزادي شيرين تر به نظر مي رسد! [مثل آلماني]
در جهان روشنايي هايي وجود دارد كه در عميق ترين ظلمات نهانند. [گاندي]
بهترين نشانه ترقي يك ملت آزادي گفتار است. [عبدالرحمن فرامرزي]
آبادي يك كشور از روي ميزان آزاديش سنجيده مي شود نه از روي حاصلخيزيش. [شارل دو مونتسكيو]
بزرگترين ثروت يک ملت آزادي است. [اُرد بزرگ]
انسان در همان لحظه كه تصميم مي گيرد آزاد باشد آزاد است. [فرانسوا ولتر]
يا به من آزادي بدهيد يا مرگ. [پاتريک هنري]
كساني كه حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند لياقت آزادي را ندارند. [جورج واشنگتن]
آزادي بدون دانايي به دست نمي آيد. [اُرد بزرگ]
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن